nav

不限

直飛

航空公司

不限

大韓航空

票種

不限

旅遊票

1年年票

早鳥專案

艙等

不限

經濟艙

商務艙

未確認有無機位的公告票價篩選:

台北(桃園)釜山

去程
回程

旅客

成人
滿12歲
兒童
2-11歲

以下是尚未確認有無機位的公告票價,並須透過人工開票;如需快速訂位購票,請利用有位低價搜尋

排序:依 票價 航空公司

TPE-170411-A107

大韓航空 KE

經濟艙(Q)

轉機點:無

票種:早鳥專案0~1月

大 人5,672

小 孩4,275

限出發前30天且訂位後1天內開票
TPE-170411-A108

大韓航空 KE

經濟艙(U)

轉機點:無

票種:早鳥專案0~3月

大 人6,169

小 孩4,650

限出發前14天開票
TPE-170405-A050

大韓航空 KE

經濟艙(U)

轉機點:無

票種:旅遊票0~3月

大 人6,930

小 孩5,250

TPE-170405-A051

大韓航空 KE

經濟艙(L)

轉機點:無

票種:旅遊票0~6月

大 人7,920

小 孩6,000

TPE-170405-A052

大韓航空 KE

經濟艙(K)

轉機點:無

票種:旅遊票0~6月

大 人8,613

小 孩6,525

TPE-170405-A064

大韓航空 KE

經濟艙(E)

轉機點:無

票種:旅遊票0~6月

大 人9,603

小 孩7,275

TPE-170405-A065

大韓航空 KE

經濟艙(H)

轉機點:無

票種:旅遊票0~6月

大 人10,690

小 孩8,186

TPE-170405-A066

大韓航空 KE

經濟艙(S)

轉機點:無

票種:旅遊票0~6月

大 人11,690

小 孩8,950

TPE-170405-A067

大韓航空 KE

經濟艙(M)

轉機點:無

票種:1年年票0~1年

大 人12,690

小 孩9,716

TPE-170814-A020

大韓航空 KE

商務艙(I)

轉機點:無

票種:早鳥專案0~6月

大 人14,700

小 孩11,081

限出發前14天開票
TPE-170405-A068

大韓航空 KE

經濟艙(B)

轉機點:無

票種:1年年票0~1年

大 人14,990

小 孩11,475

TPE-170814-A021

大韓航空 KE

商務艙(I)

轉機點:無

票種:早鳥專案0~6月

大 人16,660

小 孩12,559

限出發前7天開票
TPE-170405-A069

大韓航空 KE

經濟艙(Y)

轉機點:無

票種:1年年票0~1年

大 人19,410

小 孩14,856

TPE-170405-A070

大韓航空 KE

商務艙(D)

轉機點:無

票種:1年年票0~1年

大 人19,910

小 孩15,239

Top

資料處理中,請稍候

篩選條件清除更新中,請稍候