nav

不限

直飛

航空公司

不限

大韓航空

票種

不限

旅遊票

1年年票

早鳥專案

艙等

不限

經濟艙

商務艙

未確認有無機位的公告票價篩選:

台北(桃園)首爾(仁川)

去程
回程

旅客

成人
滿12歲
兒童
2-11歲

以下是尚未確認有無機位的公告票價,並須透過人工開票;如需快速訂位購票,請利用有位低價搜尋

排序:依 票價 航空公司

TPE-170411-A096

大韓航空 KE

經濟艙(Q)

轉機點:無

票種:早鳥專案0~1月

大 人5,970

小 孩4,500

限出發前30天且訂位後1天內開票
TPE-170411-A106

大韓航空 KE

經濟艙(U)

轉機點:無

票種:早鳥專案0~3月

大 人6,468

小 孩4,875

限出發前14天開票
TPE-170405-A022

大韓航空 KE

經濟艙(U)

轉機點:無

票種:旅遊票0~3月

大 人7,220

小 孩5,475

TPE-170405-A024

大韓航空 KE

經濟艙(L)

轉機點:無

票種:旅遊票0~6月

大 人8,209

小 孩6,225

TPE-170405-A036

大韓航空 KE

經濟艙(K)

轉機點:無

票種:旅遊票0~6月

大 人8,901

小 孩6,750

TPE-170405-A037

大韓航空 KE

經濟艙(E)

轉機點:無

票種:旅遊票0~6月

大 人9,900

小 孩7,575

TPE-170405-A044

大韓航空 KE

經濟艙(H)

轉機點:無

票種:旅遊票0~6月

大 人10,890

小 孩8,332

TPE-170405-A045

大韓航空 KE

經濟艙(S)

轉機點:無

票種:旅遊票0~6月

大 人11,880

小 孩9,090

TPE-170405-A046

大韓航空 KE

經濟艙(M)

轉機點:無

票種:1年年票0~12月

大 人13,860

小 孩10,605

TPE-170814-A018

大韓航空 KE

商務艙(I)

轉機點:無

票種:早鳥專案0~6月

大 人14,700

小 孩11,081

限出發前14天開票
TPE-170405-A047

大韓航空 KE

經濟艙(B)

轉機點:無

票種:1年年票0~12月

大 人14,850

小 孩11,362

TPE-170814-A019

大韓航空 KE

商務艙(I)

轉機點:無

票種:早鳥專案0~6月

大 人17,150

小 孩12,928

限出發前7天開票
TPE-170405-A048

大韓航空 KE

經濟艙(Y)

轉機點:無

票種:1年年票0~12月

大 人19,305

小 孩14,771

TPE-170405-A049

大韓航空 KE

商務艙(D)

轉機點:無

票種:1年年票0~1年

大 人19,920

小 孩14,940

Top

資料處理中,請稍候

篩選條件清除更新中,請稍候